La Vida Es Sueo


[Lines by Pedro Caldern de la Barca 1600-1681]

Qu es la vida? Una ilusin,
una sombra, una ficcin,
y el mayor bien es pequeo
que toda la vida es sueo
y los sueos sueos son

No temis, no, de que os falte
compaa en las desdichas,
pues en duda semejante
de vivir o de morir,
no s cules son ms grandes

"What is life? An illusion,
a shadow, a fiction,
and the greatest good is worth nothing at all,
for the whole of life is just a dream
and dreams are only dreams

Don't fear to be alone
in your misfortune,
because I don't know
if there can be greater worries
than that of hovering
between life and death"Captcha
Liedje Gothica La Vida Es Sueo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Vida Es Sueomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gothica La Vida Es Sueo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Vida Es Sueo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.