Spirits Of The Dead


Like a fast start is the sonorous wake,
A voice made of numberless voices
I'm turning round, looking for you,
But your sound springs from inside

You reality without essence,
Eternal fire and icy pallor
Tell me where you are from,
Thou obscure inhabitants of dark
Are you meloudious and bewitching
Or terrifying and deceptive?Captcha
Liedje Gothica Spirits Of The Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spirits Of The Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gothica Spirits Of The Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spirits Of The Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.