The Land Beyond


From the rugged mountains,
Down to the valley,
Amongst the fresh clouds
Which cross my body,
The wind doesn't let me breathe
And I dream of dying

Everyday I want to enjoy
That sensation of mystery
Which I perceive sometimes,
So strongly,
It swells my heart,
Forgetting that there's no going back

Delicious dream erases my fear
Of the end which is comingCaptcha
Liedje Gothica The Land Beyond is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Land Beyondmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gothica The Land Beyond downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Land Beyond in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.