The Pure Nymph


The leaves grown dark
By the autumn wind fall
Cover the ground,
Cover your body,
The wrapping of your being
That hides your true ego

The warm dew of your eyes flows,
Nothing is there to wait for her,
It gets lost in the void,
Nothing needs their torpor

Glitter in the sun
That passes through your body
And immerses it in candid dazzle,
The night is coming, the Orient is dancing,
Whirling in his veils, voluptuous dance
Wraps the world

And the wood that contains you,
Oh my goddess And all is mystery,
Possible enigma, incomprehensible fearCaptcha
Widget
Liedje Gothica The Pure Nymph is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Pure Nymphmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gothica The Pure Nymph downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Pure Nymph in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.