Everything Or All


Jeg Vgner i brugte vokaler
De Vikler sig ind i mit sprog
Og Sover i Stninger og taler
Forstyrer alt drmmende Vv
Everything or all everything or all
Everything or all everything or all
I wake up in nonsense and speeches
It trickles around in my brain
I sleep to the sound of vacabularies
Destroys all that's left to be dreamed
I keep it in my mind
I fight back in my brain
I keep it in my mind
Everything or all everything or all
Everything or all everything or all
I keep it in my mind
I fight back in my brain
I keep it in my mind
Everything or all everything or all
I keep it in my mind
Everything or all everything or all
I keep it in my mind
Everything or all
I keep it in my mindCaptcha
Widget
Liedje Gry Everything Or All is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everything Or Allmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Everything Or All downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everything Or All in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.