Far From Flesh


Out there where it's gone
Grows the symphony of silent songs
We can hear it as vibrations
All way down in our times
We can seel it as heat in winter nights
Out there where it's gone
Could it be that we could meet in light
We never knew of
Who are we two three together
A spider spin of muscles
Dressed ub with blood in soft
A violent wind interests my skin
Excites me for your touch
Under the skin far from flesh
Hides a pearl
Slowly as you kiss
A spider spin of muscles
Dressed up with blood in soft
A silent wind interests my skin
Excites me for your touchCaptcha
Widget
Liedje Gry Far From Flesh is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Far From Fleshmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Far From Flesh downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Far From Flesh in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.