Old Raven


Old raven who did steal the glow ?
It might be the long lost love
In memory of touch
I know it is Mor Hulda
In her neon yellow socks
Consume me
Old raven who did steal the glow ?
I seem to hear the Krymelyr
Having hunger lower land
The power zoomer mobile
Automaniac mutamt
Old raven old raven old raven
Consume me
Old raven who did steal the glow ?
Maybe it's the memory
Reminding me of me
The traffic Tango singing
Killer mean machine
Consume me
Old raven who did steal the glow ?
Follow me to sleep
When meat turns porcelain
Digital daydream
Electric tears in veins
Consume meCaptcha
Widget
Liedje Gry Old Raven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Old Ravenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Old Raven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Old Raven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.