PostcardHello hello
I know I'm frozen cold
Hello hello
I know I've self defenced
Ice ice grown flowers
So silent white so quite still
Hello hello
Are you still there?
It's kind of cold in here
Ice ice grown flowers
So silent white so quiet still
Sun red salamander
Sun red salamander
FarvelCaptcha
Widget
Liedje Gry Postcard is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Postcardmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Postcard downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Postcard in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.