Hangin Around Again


Hangin' around again, in the shadow of your broken love
You let me down again, and I'm drownin' in the damage done
Hangin' around again, with my broken love left in your hand
Until you say you're not afraid to let me steal your heart
Or that you'll say a prayer for me in your bed at night
Or that you'll save a page for me in the book of your life

But now I'm
Hangin' around again waiting for you to see my light
You let me down again, cause you make me dream of you all night
And so I'll play my song for you and make it yours
So I can stay in your life always til the end of time
Or that you'll save a page for me in the book of your life
Sometimes I

Don't know why I hang around anymore
Hoping you'll love like you haven't before
Waitin' for you to come out of your shelter
Wanting to hold you

Hangin' around again waiting for you to see my light
You let me down again, cause you make me dream of you all night
Hangin' around again, with my broken love left in your handCaptcha
Liedje Ingram Hill Hangin Around Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hangin Around Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ingram Hill Hangin Around Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hangin Around Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.