Songtekst van Jesus and Mary Chain: Never Understand

Never Understand


the sun comes up another day begins
and I don't even worry about the state I'm in
head so heavy and I'm looking thin
but when the sun goes down I wanna start again
you never understandin'
you never understand me
yeah
don't turn around until you look at me
why don't you take a second and tell me what you see
things I see you only disagree
you never understand that's what I want to be
you never understandin'
you never understand me
yeah
not wishing to hide but you just can't see me
I tell you the truth but you don't believe me
thinking of love but I can't hear what you're saying
tomorrow I'm leaving
'cause I'm not understanding youCaptcha
Liedje Jesus and Mary Chain Never Understand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Understandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Never Understand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Understand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.