Songtekst van Jesus and Mary Chain: The Hardest Walk

The Hardest Walk


sung by Jim

I never thought that this day would ever come
When your words and your touch just struck me num
Oh and it's plain to see that it's dead
The thing swims in blood and it's cold stoney dead
It's so hard not to feel ashamed
Of the loving living games we play
Each day

And I'm stuck in a shack
Down the back of the sea
Oh and I'm alive and I'm alone
Inside a sick sick dream
Oh is it me
Is it me that feels so weak
I cannot deceive but I find it hard to speak

The hardest walk you could ever take
Is the walk you take from A to B to C

I walk
Oh honey I talk
Don't want you to want me
Don't want you to need me
Don't want you to need me
Don't want you to need me

And I walkCaptcha
Widget
Liedje Jesus and Mary Chain The Hardest Walk is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Hardest Walkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain The Hardest Walk downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Hardest Walk in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.