Songtekst van Jesus and Mary Chain: You Trip Me Up

You Trip Me Up


sung by Jim

Sometimes
I walk sideways
To avoid you
When I've annoyed you

Love's like
The mighty ocean
When it's frozen
That is your heart

What would I be
If I could free
I couldn't even walk
You trip me up

But you break me in two
And you throw me away
And you spit on my head
You trip me up

And you break me in two
And you throw me away
Knock me on my back
I'll send a heart attack

I'd like to trip you up
I'd like to trip you up
I'd like to trip you up
I'd like to trip you up

I'd like to trip
I'd like to trip
I'd like to trip you up
I'd like to trip you upCaptcha
Widget
Liedje Jesus and Mary Chain You Trip Me Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Trip Me Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain You Trip Me Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Trip Me Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.