Songtekst van John Travolta: I Dont Know What I Like About You Baby

I Dont Know What I Like About You Baby


I dont know what I like about you, baby
But Im wakin up in firelight
Spinning like a crazy wheel
Feels so good to be in love again
I dont know why I love to love you, baby
But your touchin somethin in my soul
Suddenly Ive come undone
Feels so good to be in love again

And Im not questioning whats goin on today
Whatevers happenin dont let it go away
And I say I dont know what I like about you, baby
Maybe, its you

And Im not questioning whats goin on today
A million thank you, babes would just get in the way
So I say I dont know what I like about you, baby
Maybe, its you

Maybe, its youCaptcha
Liedje John Travolta I Dont Know What I Like About You Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Dont Know What I Like About You Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Travolta I Dont Know What I Like About You Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Dont Know What I Like About You Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.