Tears On My Pillow


oh

you don't remember me,
but i remember you,
it was not so long ago,
you broke my heart in two,

tears on my pillow
pain in my heart caused by you

if we could start a new
I wouldn't hesitate,
I'd gladly take you back
and take the hands of fate

tears on my pillow
pain in my heart caused by you

love is not a gadget
love is not a toy
when you find the one you love
to fill your heart with joy

if we could start a new
I wouldn't hesitate,
I'd gladly take you back
and take the hands of fate

tears on my pillow
pain in my heart caused by you

youCaptcha
Liedje John Travolta Tears On My Pillow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tears On My Pillowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Travolta Tears On My Pillow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tears On My Pillow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.