Songtekst van John Travolta: Whenever I'm Away From You

Whenever I'm Away From You


Whenever Im away from you, baby
There's nothin much I wanna do, oh baby
If you could only see
What Ive been goin through (goin through)
Without you (without you)
Each day I smile so well, but they can't see
The real me that's inside hurtin
I read my books to occupy myself
The therapy, it's just not workin
And it's only my imagination
Somethin in mind
Cause the only indication
Is Im wastin my time
Ive lived in fairytales and nursery rhymes
An uphill climb without an ending
Although my life with you had ups and downs
Smiles and frowns, just pretending
And it's only my imagination
Somethin in mind
Cause the only indication
Is Im wastin my time
Whenever Im away from you, baby
There's nothin much I want to do, oh baby
Im just livin for the day I make you mine (make you mine)
One more timeCaptcha
Liedje John Travolta Whenever I'm Away From You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Whenever I'm Away From Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Travolta Whenever I'm Away From You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Whenever I'm Away From You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.