Songtekst van John Travolta: You're The One That I Want

You're The One That I Want


I got chills they're multiplying
And I'm losing control
Cause the power you're supplying
It's Electrifying!

You better shape up cause I need a man
And my heart is set on you
You better shape up, you better understand
To my heart I must be true(nothin left, nothin left for me to do)

You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
The one that I neeeeeed oh yes indee-ee-heed

If you're filled with affection
You're too shy to convey
Meditate in my direction
Feel your way

I better shape up, cause you need a man (I need a man)
Who can keep me satisfied
I better shape up, if I'm gonna prove (you better prove)
That my faith is justified
Are you sure? Yes I'm sure down deep inside

You're the one that I want (You are the one I want)oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
The one that I neeeeed oh yes indee-ee-heed

You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
The one that I neeeed oh yes indee-ee-heed

You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
The one that I neeeed oh yes indee-ee-heed

You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
You're the one that I want(You are the one I want) oh oh oh honey
The one that I neeeeeed oh yes indee-ee-heedCaptcha
Liedje John Travolta You're The One That I Want is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You're The One That I Wantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Travolta You're The One That I Want downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You're The One That I Want in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.