Songtekst van John Travolta: I Really Don't Want To Know

I Really Don't Want To Know


Oh how many arms have held you
And hated to let you go
How many, oh how many, I wonder
But I really don't want
I don't wanna know

Oh how many lips have kissed you
And set, set your soul aglow
Yes they did
How many, oh how many
I wonder, yes I do
But I really don't want to know

So always make, make me wonder
And always make, make me guess
And even, you know even if I ask you
Oh darling oh don't you, don't confess

Just let it, let it remain your secret
Oh for darling, darling I love you so
No wonder, yeah no wonder, I wonder
Mmm, 'cause I really don't want
I don't wanna knowCaptcha
Liedje John Travolta I Really Don't Want To Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Really Don't Want To Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Travolta I Really Don't Want To Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Really Don't Want To Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.