Beg


It's all I can do, love
Push coming to shove
It's all I can do, love
I've had enough

It's all I can do, love
(It's all I can do, love)
Push coming to shove
(Push comes to shove)
It's all I can do, love
I've had enough

Who, who are you
To want all of me
Who, who are you
Go now
Scream, scream, say my name
I'll slap your pretty face awake

God damn, could you feel an emotion
All I do is beg, beg
God damn, could you show what you're made of
All I do is beg
God damn could you feel an emotion,
Show what you're made of
It's all I can take
God damn, could you feel an emotion
I think you love to see me beg

You cared so
So long ago
It's breaking me down, love
I've had enough

Gotta move on, love
You've taken it all, love
Push comes to shove
And I've had enough

Who, who are you
To want me to stay
Who, who are you
Go now
Scream, scream, say my name
I'll slap your pretty face
I'll slap your pretty face awake

God damn, could you feel an emotion
All I do is beg, beg
God damn, could you show what you're made of
All I do is beg
God damn could you feel an emotion,
Show what you're made of
It's all I can take
God damn, could you feel an emotion
I think you love to see me beg

Who are you to do this?
Stay or just forget it
Darling, if you could just
Scream my name

God damn, could you feel an emotion
All I do is beg, beg
God damn, could you show what you're made of
All I do is beg
God damn could you feel an emotion,
Show what you're made of
It's all I can take
God damn, could you feel an emotion
I think you love to see me beg

God damn, could you feel an emotion
I think you love to see me beg

God damn, could you feel an emotion
I think you love to see me begCaptcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Beg is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Begmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Beg downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beg in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.