Black Bullet


Can you deal with the hallucination?
Can you steal the hallucination?
I can hear and feel all that you're thinking
Can you deal with the hallucination?

When I'm drowning in the sea, I am
When you're looking down at me, I am
When I'm walking in the streets, I am A bullet
When I'm looking and I find, I am
When I'm purer than the sky, I am
When I'm fucking with your mind, I am A bullet

In the eye, In the mirror, I am
In the eye, In the mirror, I am
In the eye, In the mirror, I am A black bullet
In the eye, In the mirror, I am
Alone, alone in this all

Deal with the hallucination
Can you deal with the hallucination
When I'm walking on the line, I am
When I think that I could kill, I am
When I think that I am love, I am
I am a black bullet

In the eye, In the mirror, I am
In the eye, In the mirror, I am
In the eye, In the mirror, I am A black bullet
In the eye, In the mirror, I am
Alone, alone in this all

Can you deal with the hallucination
You never, never Could you look me
in the Eye,
In the mirror, when
In the eye, In the mirror, I am
In the eye, In the mirror, I am A black bullet
In the eye, In the mirror, I am
Alone, alone in this all
"Captcha
Liedje Kidney Thieves Black Bullet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Bulletmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Black Bullet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Bullet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.