Creature


Creature comfort, supplicant
Let me tell you what I want
What's the use, a void of course
Take the abuse, make it worse

Creature comfort, delicate
Wish I could lose the day we met
Never in words to say this time
I should just keep this down inside

I wish

You're the other half of the sky
Creature comfort me tonight

Creature comfort, justify
I have been waiting all these lives
Everyone's changed their thoughts with age
Scratching their bird claws in my cage

I wish I could love the sun again
Help me love the sun again
I wish I could love
I wish you could love the sun again
I could loveCaptcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Creature is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Creaturemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Creature downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Creature in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.