Feathers


Rain made a place
For us to swim, to play
Inopportune devotion cannot be sound

So I take my lot of a few feathers from the sky
Into a ritual and let my spirit fly
Wake up, is this a dream of a dream of a dream?

Simple pleasures
Falling feathers
Skating on this machine
Alone between my trip and me

What is real today?
Until the dawn, away
Rain soft aura potion condemns me now

So I take my lot of a few feathers from the sky
Into a ritual and let my spirit fly

Simple pleasures
Falling feathers
Skating on this machine
Alone between my trip and me

The price of all this vanity is getting way too high
The maintenance of my sanity is taking too much time

Simple feathers
Falling feathers
7000 reasons to dream, 1 reason to live, 1 reason to meCaptcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Feathers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feathersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Feathers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feathers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.