Jude


Jude's her name,
She wears a sign
Says, 'In the morning's not the way you feel like you did the night you cried'
So I say, 'Sleep it off, babe! '
She knows what she's talking about above all the clouds
And the reasons for what she says

She says, 'Hello, hello Is anybody home?
Hello, hello Or did you sell your soul?
Hello, hello
I thought you wanted to Be somebody, then be somebody'

Jude sees
The clothes you made
All the stitches and you bitchin' 'bout the things that didn't go your way
So I say, 'Take 'em off, babe! '
You know,
Why are you holding on to the pain?
So you can fuck it all up again?

She says, 'Hello, hello Is anybody home?
Hello, hello Or did you sell your soul?
Hello, hello
I thought you wanted to be somebody, then be somebody'

What's the trip that you went on?
I thought you wanted to be somebody
(Hello, hello)
Before you know it, it's all gone
I thought you wanted to be somebody
(Hello, hello)

Why you holding on to the pain?
Why you holding on to the pain?
Why you holding on to the pain?
(Why you holding on to the pain?)
Why you holding on to the pain?
(No)

She says, 'Hello, hello Is anybody home?
Hello, hello Or did you sell your soul?
Pick it up and go
(Is anybody home?)
Quit your bitch and moan
(Or did you sell your soul?)
It's all you've done
I thought you wanted to be somebody, then be somebody'Captcha
Liedje Kidney Thieves Jude is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Judemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Jude downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jude in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.