Lick U Clean


He's a king of the talk
He's a cock of the walk
He's a Don't let him go
He's a crime in the room

How did it start?
Where is your heart?
I know how to get the truth out of you

Hey baby, hey baby you wanna get up inside of this?
I'll twist your mind like vine
You seem just what you missed
Hey baby, hey baby from your head to your heart to your jeans
I'm gonna lick you clean
Lick you

I was the one to turn it around
You were the one who wanted it now, didn't ya?
I was the one to turn it around
You were the one who wanted it now, didn't ya?

Out of control,
Deep in your soul
You never thought that you would do it like that
Bitten' the lip,
Chomping the bit
Didn't say you wanted out of this
A volcano on the verge of explosion

Hey baby, hey baby you wanna get up inside of this?
I'll twist your mind like vines
You'll see just what you missed
Hey baby, hey baby from your head to your heart to your jeans
I'm gonna lick you clean

I was the one to turn it around
You were the one who wanted it now, didn't ya?
I was the one to turn it around
You were the one who wanted it now, didn't ya?

I was the one to turn it around
You were the one,
You were the one who wanted it now, didn't ya?
I was the one to turn it out and freak you down
And lick you clean, didn't ya?

Hey baby, hey baby you wanna get up inside of this?
I'll twist your mind's eye
Hey baby, hey baby you wanna get up inside of this?
I'll twist your mind's eye
(Upside down)

Hey baby, hey baby, you wanna get up inside of this
I'll twist your mind's eye
(Take you to the place you've never been)
Hey baby, hey baby from your head to your heart to your jeans
I'm gonna lick you

I was the one to turn it around
You were the one who wanted it now, didn't ya?
I was the one to turn it around
And lick you clean

I was the one to turn it around
You were the one,
You were the one who wanted it now, didn't ya?
I was the one to turn it out and freak you down
And lick you clean, didn't ya?

I'm gonna,
I'm gonna lick you
(Lick you)
Lick you
(Lick you)

You were the one who wanted it now, didn't ya?Captcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Lick U Clean is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lick U Cleanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Lick U Clean downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lick U Clean in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.