Pretty


I'm pretty, what do I deserve
I feel pretty, until I walk out the door
I wonder when pretty's gonna bleed
My monster has all the time he needs

So I came home to feel ugly again
Feels better alone, pretty ugly again
If you come back around I may not let you in
Cause I don't understand what this pretty is

You're so pretty, could I get the nerve
You said, "I love you, pretty"
What do I deserve
I wonder if pretty's gonna waste
My monster has all the time in the day

So I came home to feel ugly again
Feels better alone, pretty ugly again
If you come back around I may not let you in
Cause I don't understand what this pretty is

I wonder what pretty has to say
I want to feel pretty every day
I wonder what it's like to be prettyCaptcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Pretty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Prettymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Pretty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pretty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.