Bite U


Just cuz I have red hair
That don't mean that I'm red down there
Just cuz I like it rough
That don't mean that I'm open to your stuff
Just cuz I push things fast
That don't mean you can tap that ass
Here comes the prechorus
This is how I do it

Do
Dodo
Just cuz I like don't mean I won't bite you
Do
Dodo
Just cuz I like you don't mean I won't bite you

Just cuz I buy nice clothes
That don't mean you can wear me out
Just cuz u rub my back
Don't mean I wanna hit it right now
And just cuz I wear high heels
That don't mean this girl for sale
Here comes the prechorus
This is how I do it

Repeat Chorus

Your pussycats angry
Cuz you left her home
And I don't appreciate
The way you been treating her lately
So if I was you
This is what I'd do
I'd run home for dinner baby please
Run home to your pussyCaptcha
Liedje Lene Bite U is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bite Umits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene Bite U downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bite U in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.