Virgin Superstar


I say you wanna be a superstar
Wanna drive ya for your fat car
Gate crashed the Hall of Fame
Be someone
You wanna slam it on the front page
In a limo, pull up a date
Stand up, don't hesitate
The spotlight's on

Take a drag
And get up on it
Can you feel it
How much do you want it?

Chrous:
One hit the more you want it
The higher you'll get on it
You know what you are
You're a virgin superstar
Hollywood, LA baby
Sex it up, just go crazy
Quick, grab it while you can
Load up your master plan

Do you really want it bad enough
And do anything to get that buzz
Sleep and freak your way up
With everyone
Gotta keep the dream alive
Don't want to end up a husbands wife
That old trouble and strife
Let your hair down

Take a drag
And get up on it
Can you feel it
How much do you want it?

(CHROUS)

Fortune and fame
Get up on it
Can you feel it
How much do you want it
(repeat)

(CHROUS)Captcha
Widget
Liedje Lene Virgin Superstar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Virgin Superstarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene Virgin Superstar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Virgin Superstar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.