We Wanna Party


My dedication is to my art
No education will buy my car
Too much temptation and help too far away
We dress in black, we won't be light
We're so depressed, we wear our shades at night
Without the stress, we just might fade away

We wanna party but we got no soul
We wanna start it, blow our senses out of control
We wanna make it but we got no way
We're gonna hate it but we might just fake it today
We wanna party but we have no love

Disillusioned with my dreams
Got life confused with my designer jeans
Hey what's the use, with hope too far away
We're on the list, in every line
We're anarchists if we can get the time
Without The shit, we might just fade awayCaptcha
Liedje Lene We Wanna Party is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Wanna Partymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene We Wanna Party downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Wanna Party in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.