Crazy People


All kinds of crazy people
Police and senators too
All the crazy people
Couldn't hold a candle to you
Say goodbye
I can't satisfy
All your dreams
All my nasty habits
Are walkin further away
All my nasty habits
I'm feelin better each day
Say goodbye
I can't satisfy
All your hopesCaptcha
Widget
Liedje Luna Crazy People is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crazy Peoplemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Crazy People downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crazy People in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.