Curse The Sun


Curse The Sun
Her setting sun will never rise
Watch as the flames consume
She's drowning under her burning halos
Never to breathe again
This is where the lonely go to rest their heads
On the cold gates of hell
Her world crumbles without a trace
The blank expression says it all
Tonight we'll set it all ablaze
Tomorrow this will all be gone
Frayed edged photographs
As frail as these rusty hands
Now turn to dust
As the fires consume her every move
I'm still waiting to bid farewell to this world
This is where the lonely go to rest their head
On the cold gates of hell
I'm starting this war
To cleanse myself
Of everything you've ever thrown at me
This is where the lonely go to rest their heads
Her setting sun will never rise
Watch as the flames consume
She's drowning under her burning halos
Never to breathe againCaptcha
Piosenkę A Thousand Falling Skies Curse The Sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Curse The Sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Curse The Sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Thousand Falling Skies Curse The Sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.