With Regards


With Regards
Lets end the tending to every wound
The sinking ways of hope
So we can find a way out
The sinking ways of truth
I'm done seeking for love
I haven't felt anything in so long
I'm taking every one of you with us
You'll never leave unscarred
You'll spend the rest of our days here
Wasting hours past
Catching a glimpse of our dreams
So wake us up from suffering
I'm done thinking I'm done with you
Silhouettes of blinding light
Drown out their screams
Murderous beauty
Welcomes us with broken arms
We'll spend tonight alone
We'll spend the rest of our days here
Sew these secrets into tiny knots to help you
Execute your perfect plan
Of finding solaces
Silhouettes of blinding light
Drown out their screams
Murderous beauty
Welcomes us with broken arms
Sew these secrets into tiny knots to help you
Execute your perfect plan
Of finding solacesCaptcha
Piosenkę A Thousand Falling Skies With Regards przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke With Regards, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki With Regards. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Thousand Falling Skies With Regards w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.