Neverender


Neverender
With empty hearts we dance tonight
So the fires won't die
But we'll tip toe on broken glass
To see if we still bleed because bleeding would mean we're still alive
How can you say
These words meant nothing
How can you say
I never loved you
Love is a four letter word
I'd rather live without
And this noose is so tight
I'm barely holding on
And these wrists will mark my silence
And these tears will rinse them clean
And these wrists will mark my silence
And these tears will rinse them clean
And I can't remember the last time the sunlight shined so bright
I'm thinking of all the things I'd say to you if I ever saw you again
With empty hearts we dance tonight
So the fires won't die
But all along we'll tip toe on glass
To see if we still bleed
'Cause bleeding would mean we're still alive
There is nothing left here
How can you say
These words meant nothing
How can you say
I never loved you
This was so beautiful
This was so beautiful to meCaptcha
Piosenkę A Thousand Falling Skies Neverender przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Neverender, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Neverender. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Thousand Falling Skies Neverender w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.