Tekst piosenki A Thousand Falling Skies: Transparent Heart Syndrome

Transparent Heart Syndrome


Transparent Heart Syndrome
I can't open my mouth to say the words
I want to say to you
Instead I'll just close my eyes
And wish you well on your way
Out of my arms
Out of my arms
Today we part our hearts
And say goodbye to yesterday
As if our lips never touched
As if our hearts never gave into this love
Your face staring back at me in the distance
With a grin so wide I cannot bare it
Your face staring back at me in the distance
With a grin so wide I cannot bare it
As if our lips never touched
As if our hearts never gave into this love
Your face staring back at me in the distance
With a grin so wide I cannot bare it
Your face staring back at me in the distance
With a grin so wide I cannot bare it
This is where the fairytales end
And nightmares begin
A never-ending fairytale
Why don't you run away
I can see the angels have come to take you away
It's a part of me that dies with you
I can't hold my breath forever
As if our lips never touched
As if our hearts never gave into this love
Your face staring back at me in the distance
With a grin so wide I cannot bare it
Your face staring back at me in the distance
With a grin so wide I cannot bare itCaptcha
Piosenkę A Thousand Falling Skies Transparent Heart Syndrome przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Transparent Heart Syndrome, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Transparent Heart Syndrome. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Thousand Falling Skies Transparent Heart Syndrome w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.