Any Given Day


There's a man on the corner today
With a whole lot of nothing to say
He claims to be an ex-prophet see
He got something that's good for me
Said he'd seen people like you before
Don't want to worry about the world no more
Telling yourself everything's okay
When you know that ain't so
Holding heart's afire
Lost in your desire
Hoping to find your dream somehow
Any given day now
Any given day now
Yeah for one little price I could bring to you
Any little thing that you want me to
You take what you want, leave all the rest
I got love, money or happiness
And for one dollar you could see angels call
For two dollar you could see your enemies fall
For three dollar you could be king for a day
And watch your blue blues sail awayCaptcha
Widget
Piosenkę Bodeans Any Given Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Any Given Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Any Given Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Any Given Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.