Good Things


Sunlight fall down on the fields
Sunlight fall down over me
Work all day, be all that I can be yeah-heh
Say I can say words only simple
Say I can say words only clear
But, oh, I can feel your heart is beating near Yeah-heh
Haunted love is all that I feel, when you're passing by
Haunted love is all that I see, it's there in your eyes
And I say
No, no, no, don't pass me over No, no, no, don't pass me by
See I can see good things for you and I
Yeah, good things for you
Give I can give love and attention
Give I can give all time away
Only to one heart I can give today
Be I can be man full of color
Be I can be man black or white
But only to one heart I can be tonight
Haunted love is all that I feel, when you're passing by
Haunted love is all that I see, it's there in your eyes
And I say
No, no, no, don't pass me over No, no, no, don't pass me by
See I can see good things for you and I
Yeah, good things for you
Haunted love is all that I see, it's there in your eyes
And I say
No, no, no, don't pass me over No, no, no, don't pass me by
See I can see good things for you and I
Yeah, good things for youCaptcha
Piosenkę Bodeans Good Things przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good Things, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good Things. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Good Things w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.