Hurt by Love


Hey Pretty Girl!
Hey Pretty Girl, I'm not above it
Hey Pretty Girl, been thinkin' of it
Hey Pretty Girl, Hey Pretty Girl-irl
Hey Pretty Girl, I wanna know you
Hey Pretty Girl, I wanna show you
Hey Pretty Girl, Hey Pretty Girl
Well, I know how much it hurts inside to feel alone
And I've been so long, without a home
The Only thing that I, I
Hey Pretty Girl, I wanna touch
Hey Pretty Girl, so very much
Hey Pretty Girl, Hey Pretty Girl-irl
(REPEAT CHORUS)
Well, I know how much it hurts inside to feel alone
And I've been so long, without a home
The Only thing that I, I
Hey Pretty Girl, I wanna kiss
Hey Pretty Girl, don't wanna miss
Hey Pretty Girl, Hey Pretty Girl-irl
Yeahhhhh!!!!
Hey Pretty Girl, I'm not above it
Hey Pretty Girl, been thinkin' of it
Hey Pretty Girl, Hey Pretty Girl-irl
Hey Pretty Girl
Hey Pretty Girl
Hey Pretty GirlCaptcha
Widget
Piosenkę Bodeans Hurt by Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hurt by Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hurt by Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Hurt by Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.