Freedom


They broke your bones
They stole your love
They treat you like a dog
Your hopes are gone
The english army won the
War cause Scotland were betrayed
Your souls are damned,
Your life´s at an end
The priest has evil horns
Pain and burning fire
Dreams that never end
Fight for your rights
You will never die
Freedom was there aim they lost
Scotland will defend
Rights and laws are out of order
The killing never ends
Their work is done
Your lifes are gone
The land will suck your holy blood
The warriors aren´t forgotten
Thoughts of freedom paid
With sorrows ´cos Scotland will exist
The spirits for their glory aims
Are defended with their fistsCaptcha
Piosenkę Chinchilla Freedom przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Freedom, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Freedom. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chinchilla Freedom w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.