1915


Face the west at sunset,
Hear the bugle's call
The spirit of the ANZAC code
Will live on in us all
At the dawn of each new day
Turn and face the east
Hail for those who died
Remember the deceased

No room to raise their rifles
Clamouring over sun stench corpses
In dark conditions they fought hard
With sword and fist

Prepare to charge
Fix bayonets
Clear your thoughts
No bullets
This is hand to hand combat
All hail... the legends of Lone Pine

The fighting raged relentlessly
Before the week was done
6000 more lay dead out in the sun
Blood spilt in the ridges
In the gullies in the trench
Stretcher man moved the wounded back...
Out of the stench

They fought hard with sword and bloodied fist [x4]Captcha
Widget
Piosenkę Gospel Of The Horns 1915 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 1915, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 1915. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Of The Horns 1915 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.