Powers Of Darkness


Your fear can no longer hide
Feel the wrath
Of darkness tonight
Angels of death arise
The eternal powers
Of darkness unite
The powers of darkness unite us
The powers of darkness unite us as one
Power, darkness unite us
The powers of darkness unite us as one

POWER the power to be invincible
POWER to stand alone in a crowd
POWER it's everlasting, forever damning
POWER the power to be invincible

Our battle hymn will roar as thunder
Full of mixed emotions and pride
Like soldiers
Dug into their trenches
Prepared for relentless warCaptcha
Piosenkę Gospel Of The Horns Powers Of Darkness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Powers Of Darkness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Powers Of Darkness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Of The Horns Powers Of Darkness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.