Death Sentence


Contorted, face of deceit, bound and forsaken...
Fearful tales from a soul
Tempted in slumber
A puppet, dancing to tunes
Nightmares, bring them to wake
A dagger ready to bare, inflict the fear, a trembling sensation
Like moths to a flame, instant delusion, the memory escapes
But the verdict draws near

Hear the cry
DEATH SENTENCE
DEATH, DEATH
DEATH SENTENCE

The winter storm, gleams of ice,
It shatters the mind of man
Bound by the hands of fate never to forgive,
Never to relinquish

Hear the cry
DEATH SENTENCE
DEATH, DEATH
YOUR DEATH SENTENCE

THRASH!
Nothing remains
Nothing, NOTHING REMAINS!

[Solo: Masochist]

Dark visions still haunting
Spirits soon appear
Watching and waiting
Terror draws near

[Solo: Masochist]

Futile pleas for mercy are drowned in the seas of vengeance,
Protected by reality no more!
Bow down to your master!Captcha
Piosenkę Gospel Of The Horns Death Sentence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Death Sentence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Death Sentence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Of The Horns Death Sentence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.