Retribution


Dark powers... to weave a common goal
Hard as steel, hard as the ground you stand!
What was rotten and now corrupt
Shall be stripped... torn asunder!
A bloodied ravaged cloth
The remnants of betrayal

A mixture of innocence and wickedness
A piercing glare
A tale of another time
RETRIBUTION! [x4]

The torments of sleep, a battle of one's will
Who fails who? The Achilles shield
With or without the hammer of damnation
Bearers of life or death
Onwards reap destruction
Onwards, come on!
Onwards reap destruction
Onwards... OBLITERATION!Captcha
Piosenkę Gospel Of The Horns Retribution przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Retribution, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Retribution. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Of The Horns Retribution w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.