Blood And Iron


Fearless age, what's to gain, no after thought
Choice is yours... don't repent
Tainted lies, tethered cloak, what's to become
I say this... the choice is yours!
We the bearers, the axis of our time

Life's voracious
Life's a curse
Life's a test of one's strength
Life's voracious
Life's a curse
Take the oath, pledge till death!

[Chorus:]

BLOOD AND IRON!
Rip the curse from the wom
BLOOD AND IRON!
Destined at birth

Resting fire, raven's throng
Path oh so clear
A path I so belong
Lightning rips, shadows move
Hail the endless sky
Our endless song

Alright motherfuckers, march or DIE!

Insidious, malicious
Draw your sword in troubled times
Honour, pride
Believe from within
An age from beyond...

[Repeat first/second verses and chorus]Captcha
Piosenkę Gospel Of The Horns Blood And Iron przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blood And Iron, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blood And Iron. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gospel Of The Horns Blood And Iron w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.