Glad Boys


Hey! You man what's in your mind? He doesn't know

Being a jerk all the time, now he knows
Sick aggressions for free, hey you suck
And everybody knows that, can't you see?

For you I'm the sucker, but I know you're the sucker, stupid sucker

"Turn around and face the wall"

Everybody knows,
You're so useless,
We're alright so fuck you
And you're so glad,
About that gun in your hand,
We're alright so fuck you

Every night you'll be there to fuck, you suck
You make people feel stuck
I hope you never get close to me, he'll get
Cause you're always the shit, how he knows

"Hey kids you're fucked up"Captcha
Piosenkę Holly Tree Glad Boys przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Glad Boys, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Glad Boys. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Tree Glad Boys w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.