Lonely And Totally Confused


everything started in 1993
when i met a girl that lived in a place near me
she was so nice we began to stay together
i tought we'd be happy forever
but she took my money and smashed my life
and it was not easy, no it was so hard
despite all those things i loved her
but i found i'm not the only one

i don't know what to think
just because the motherfucker is in love
with my friends and also with me

how would i feel with such stupid thing?
she is so rude not feeling sorry for me
even smashing me up i thought she loved me so
rage will develope up and i will learn
that i can never trust people nowadays
they just think of power, money and their dirty own ways
i never thought of her doing that
now i'm so confused lonely and bored my life is sadCaptcha
Piosenkę Holly Tree Lonely And Totally Confused przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lonely And Totally Confused, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lonely And Totally Confused. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Tree Lonely And Totally Confused w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.