I Disagree


it's better if i don't care
about the things that you say
the things that you do
it's good for me and also for you

and i don't give a shit
if something is wrong or right
even if i'm right to die
i'm gonna drink and get high

i'm not taking none of those things they've said about me
and it's a good oportunity to say that they sucki disagree

and i really don't know
what's my ideal
what do i look like
where's my turn, where's my pride?

is it insanity?
but now it's too late
to decide a thing
that's yet to be interrogatedCaptcha
Piosenkę Holly Tree I Disagree przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Disagree, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Disagree. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Tree I Disagree w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.