Hey Stop It


you don't seem happy, you seem so sad
what have you done? why do you look so bad?
don't mind stupid things, don't care abou them
forget what makes you sick or shomething like that

stop it, stop it all
come with me just don't get fucking down

you're just like they want, you're just one more
while you are suffering they are just having fun
so do what you want to, even if you brake the rules
don't be controled by others just be youCaptcha
Piosenkę Holly Tree Hey Stop It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hey Stop It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hey Stop It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Holly Tree Hey Stop It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.