EnchantedI broke my crown while kissing little flowers
I floated up the stairs and fell through the tower

You drew the sparkle back into my eyes
With your colored pencil
Tracing the years of my hunger like a
Plastic stencil

I'm still enchanted
You're still implanted in me
I'm still enchanted

The clouds carressed my sky and smoke
Dried my tears up
My viens are sweetly singing while
Blood drains from my cup

I blink my eyes and I am so
So enchanted
There's so much beauty that we take for
Granted

I'm still enchanted
You're still implanted in me
I'm still enchanted

[repeat chorus after guitar solo]Captcha
Widget
Piosenkę Katy Rose Enchanted przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Enchanted, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Enchanted. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Rose Enchanted w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.