Trailer Park


single-wide, double-wide
up on bricks
single-wide, double-wide
in the sticks
single-wide, double-wide
built a kennel
single-wide, double-wide
for my pit bull
single-wide, double-wide
i'm a winner
single-wide, double-wide
tv dinner
single-wide, double-wide
got no life
single-wide, double-wide
my mother is my wife
trailer parkCaptcha
Liedje 3 Minute Hero Trailer Park is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Trailer Parkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 3 Minute Hero Trailer Park downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Trailer Park in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.