Sexual Healing


I'm lying here
My heart is bleeding, oh no
Baby let me lay in your love
Baby touch me nice and slow
Come along with me

Ooh da di da da da
Da di da da
Da di da da
Da di da da da
Da di da da da
Da di da da
Da di da da
Da di da da da
Ooh da di da da da
Your sexual healing, ooh
Da di da da
Da di da da da

I'm lonely now
I need your comfort tonight
Come on wrap me up in your arms
Baby while you're holding me tight
Will you play with me

You're my sexual healing, ooh

You're my sexual healing, ooh
Your sextasy I'm feeling ohCaptcha
Liedje E-rotic Sexual Healing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sexual Healingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Sexual Healing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sexual Healing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.