Songtekst van Ancient Ceremony: New Eden Embraces

New Eden Embraces


Nocturnal Hour has come and Moon has risen
Entering desecrated Ground to practice a Ceremony
Sacrifice
Ritual
Black Blood
Unholy
Blasphemy
Sign of Goat
Ancient Gods
Now arise !
To evoke Gods of Beyond
Building a Circle Formation
Unholy Sign in Centre
As the Dagger of Blasphemy
Gets the Blood floated out of the
Sacrificed Sheep
Ecstacy has been reached
The smell of strange drugs
And Arabian Prayers, now create your own Belial
To rise yourself godlike
By calling the Gates !
Utux xul ia ardata ! Kutulu ia atalakla !
Azagthoth ia kalla ! Ia anu ! Ia Enlil !
Ia Nugi ! Sabaoth !Captcha
Liedje Ancient Ceremony New Eden Embraces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied New Eden Embracesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ancient Ceremony New Eden Embraces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje New Eden Embraces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.