Songtekst van Ancient Ceremony: The Devils Paradise

The Devils Paradise


Canto IAO

Satani - Illuminatio!
Satani - Absolutio!
Satani - Obscuratio!

Canto SATANI

Satani - Seduce me!
Satani - Awake me!
Satani - Temptate me!
Satani - Adopt me!
Satani - Navigate me!
Satani - I am Thee!Captcha
Liedje Ancient Ceremony The Devils Paradise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Devils Paradisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ancient Ceremony The Devils Paradise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Devils Paradise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.